Politika QMS a EMS

Základním krédem naší firmy je být nejprodávanější a nejlepší výrobce kancelářských židlí střední kategorie v ČR a SR a být uznávaným výrobcem v zahraničí.

Nejlepším v ČR a SR znamená kvalitní nadčasový design, vysoká užitná hodnota výrobků, kompletní skladba sortimentu pro kanceláře a přilehlé prostory, servis zákazníkům a image na našem trhu. Být uznávaným lídrem trhu.

Uznávaným v zahraničí znamená být všeobecně známým výrobcem, který je považován za kvalitní variantu k místním či dalším uznávaným výrobcům stejného sortimentu.

Kvalita dodávaných výrobků je doložena výrobkovým certifikátem. Jako vlastníci ochranné známky dbáme nejen na udržení deklarované kvality výrobků, ale i na jejich další vývoj.

Kvalitu našich služeb vidíme nejen v kvalitě našich výrobků, ale i souvisejícího servisu, který spočívá v odborném poradenství, kdy dokážeme zákazníkovi doporučit výrobek přesně dle jeho potřeb, v komfortní spolupráci s námi, tj. potvrzení objednávky do 24 hodin se sdělením přesného dodacího termínu, dodání zboží až k zákazníkovi, okamžité řešení reklamací. Potřeby našich zákazníků jsou přijímány jako podněty pro vývoj našich výrobků.

Naši zákazníci v nás nachází spolehlivého partnera. Zásluhu na tom má dodržování sortimentu a termínů dodávek a stabilní vysoká kvalita výrobků.

Naše procesy jsou efektivně řízeny a neustále zlepšovány.

  • Plníme požadavky všech platných zákonů, předpisů, nařízení a jiných požadavků, které souvisí s kvalitou realizovaných výrobků a ochranou životního prostředí dcházíme znečišťování jednotlivých složek životního prostředí a spotřeby zdrojů volbou technologií, materiálů a postupů šetrných k životnímu prostřed videlně vyhodnocujem e environmentální a bezpečnostní rizika, stanovujeme jejich významnost a způsob řízení 
  • Předcházíme znečišťování jednotlivých složek životního prostředí a spotřeby zdrojů volbou technologií, materiálů a postupů šetrných k životnímu prostřed
  • pravidelně vyhodnocujeme environmentální a bezpečnostní rizika, stanovujeme jejich významnost a způsob řízení
  • zvyšujeme a prohlubujeme povědomí pracovníků o souvislostech mezi aktivitami firmy a jejich konkrétní pracovní činností s ohledem na kvalitu a ochranu životního prostředí
  • vyžadujeme aktivní přístup ke kvalitě  a ochraně životního prostředí od svých obchodních partnerů
  • při zavádění nových technologií zohledňujeme jejich vliv a dopady na životní prostředí
  • vytváříme podmínky pro komunikaci a spolupráci uvnitř firmy, se zainteresovanými stranami a státní správou
  • monitorujeme a pravidelně vyhodnocujeme profil firmy z pohledu ekonomických a environmentálních výsledků a přijímáme opatření k jeho zlepšování

Tato politika je veřejně přístupný dokument, závazný pro všechny zaměstnance společnosti.

Dne 22. 6. 2017 jsme získali certifikát ISO 9001:2015.

Věříme, že nám tato skutečnost pomůže ještě více zkvalitnit naše

služby a posune laťku kvality našich obchodních případů mezi nejlepší

dodavatele nejen u nás, ale i v zahraničí.

        

S potěšením si dovolujeme oznámit, že společnost LD seating s.r.o. získala 22. 6 .2017 osvědčení o managementu systému enviromentální ochrany v souladu s normou ISO 14001:2015.