Filosofie firmy

Cílem firmy bylo vždy nabídnout a zaujmout zákazníka kvalitním a osobitým sezením. Protože si uvědomujeme důležitost splnit očekávání zákazníka, klademe při vývoji nových výrobků důraz zejména na ergonomii, design, bezpečnost a kvalitu do posledního detailu.

Vývoj

Vývoj nových výrobků stojí na důkladném poznání požadavků zákazníka. Tyto poznatky jsou zakomponovány do konceptu vývoje, který tvoří základ nového výrobku. Spolupráce s designérem naplňuje stránku estetickou, která musí být spojena i s funkčností vyvíjeného výrobku. Po rozpracování designu již práce probíhají  koordinovaně s technickým oddělením, které se soustředí na zpracování jednotlivých částí, funkčnost a kvalitu v souladu s konceptem výrobku.Výroba

Ve výrobě se uplatňují organizační prvky zakázkové a sériové výroby s důrazem na produktivitu práce. Výrobek prochází před finální kompletací několika výrobními fázemi.

Výroba začíná na pracovišti šití a přes pracoviště čalounění se dostává na pracoviště kompletace. Při výrobě se snažíme uplatňovat jak klasické tak i moderní čalounické technologie. Na každém pracovišti je výrobní proces sledován s důrazem na kvalitu.Logistika

K zajištění krátkých dodacích termínů mám slouží vlastní logistický terminál, který má kapacitu 2600 paletových míst. Ve spojení s řídícím softwarem dokážeme velice rychle reagovat na vzniklou poptávku a zajistit přijatelný termín dodání. Tento systém sledování funguje jak na vstupu v oblasti skladování komponent, samotné výroby tak i na výstupu při expedici hotových výrobků.Ekologie

Dopad výroby na ekologii je řešen komplexním způsobem. Při výrobě jsou používány v co největší míře recyklovatelné materiály. V případě vzniku odpadu je tento odpad tříděn a následně předán ke zpracování.