Politika QMS a EMS

Základním krédem naší firmy je být nejprodávanější a nejlepší výrobce kancelářských židlí střední kategorie v ČR a SR a být uznávaným výrobcem v zahraničí.

Nejlepším v ČR a SR znamená kvalitní nadčasový design, vysoká užitná hodnota výrobků, kompletní skladba sortimentu pro kanceláře a přilehlé prostory, servis zákazníkům a image na našem trhu. Být uznávaným lídrem trhu.

Uznávaným v zahraničí znamená být všeobecně známým výrobcem, který je považován za kvalitní variantu k místním či dalším uznávaným výrobcům stejného sortimentu.

Kvalita dodávaných výrobků je doložena výrobkovým certifikátem. Jako vlastníci ochranné známky dbáme nejen na udržení deklarované kvality výrobků, ale i na jejich další vývoj.

Kvalitu našich služeb vidíme nejen v kvalitě našich výrobků, ale i souvisejícího servisu, který spočívá v odborném poradenství, kdy dokážeme zákazníkovi doporučit výrobek přesně dle jeho potřeb, v komfortní spolupráci s námi, tj. potvrzení objednávky do 24 hodin se sdělením přesného dodacího termínu, dodání zboží až k zákazníkovi, okamžité řešení reklamací. Potřeby našich zákazníků jsou přijímány jako podněty pro vývoj našich výrobků.

Naši zákazníci v nás nachází spolehlivého partnera. Zásluhu na tom má dodržování sortimentu a termínů dodávek a stabilní vysoká kvalita výrobků.

Naše procesy jsou efektivně řízeny a neustále zlepšovány.

 • Plníme požadavky všech platných zákonů, předpisů, nařízení a jiných požadavků, které souvisí s kvalitou realizovaných výrobků a ochranou životního prostředí dcházíme znečišťování jednotlivých složek životního prostředí a spotřeby zdrojů volbou technologií, materiálů a postupů šetrných k životnímu prostřed videlně vyhodnocujem

  e environmentální a bezpečnostní rizika, stanovujeme jejich významnost a způsob řízení 

 • Předcházíme znečišťování jednotlivých složek životního prostředí a

  spotřeby zdrojů volbou technologií, materiálů a postupů šetrných k

  životnímu prostřed

 • pravidelně vyhodnocujeme

  environmentální a bezpečnostní rizika, stanovujeme jejich významnost a způsob řízení

 • zvyšujeme a prohlubujeme povědomí pracovníků o souvislostech mezi

  aktivitami firmy a jejich konkrétní pracovní činností s ohledem na

  kvalitu a ochranu životního prostředí

 • vyžadujeme aktivní přístup ke kvalitě  a ochraně životního prostředí od svých obchodních partnerů
 • při zavádění nových technologií zohledňujeme jejich vliv a dopady na životní prostředí
 • vytváříme podmínky pro komunikaci a spolupráci uvnitř firmy, se zainteresovanými stranami a státní správou
 • monitorujeme a pravidelně vyhodnocujeme profil firmy z pohledu

  ekonomických a environmentálních výsledků a přijímáme opatření k jeho

  zlepšování

Tato politika je veřejně přístupný dokument, závazný pro všechny zaměstnance společnosti.

Dne 4. 6. 2009 jsme získali certifikát ISO 9001:2008.

Věříme, že nám tato skutečnost pomůže ještě více zkvalitnit naše

služby a posune laťku kvality našich obchodních případů mezi nejlepší

dodavatele nejen u nás, ale i v zahraničí.

     

S potěšením si dovolujeme oznámit, že společnost ing. Jitka Hurábová – LD seating získala 2. 6 .2011 osvědčení o managementu systému enviromentální ochrany v souladu s normou ISO 14001:2004.